Sigurnost i očuvanje kvalitete hrane i robe

RALU Logistika osigurava dobru poslovnu praksu u djelatnosti transporta, skladištenja i distribucije svih vrsta roba, a zaposlenici su educirani za očuvanje zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane.
 
Prioritetna je studija prepoznavanja kritičnih i kontrolnih točaka u djelatnostima transporta, skladištenja i distribucije hrane i njoj se posvećuje posebna pozornost.
 
RALU Logistika posebnu pozornost posvećuje održavanju ugovorenih temperatura roba unutar cijeloga hladnog lanca.

Svi mjerni uređaji, neovisno o tome radi li se o prijenosnom termometru, termometru u vozilu ili skladišnom prostoru, podliježu godišnjem servisu i kalibraciji temperaturnih senzora.

Posebna pozornost posvećuje se i edukaciji djelatnika. Provodi se redovito, kvartalno i godišnje, po potrebi i češće (u slučajevima kada dođe do zakonskih izmjena ili nadogradnje sustava kvalitete).
 
Osim analiziranja opasnosti, sustav kontrole verificira, upravlja kontrolnim dokumentima i zapisima te rukovodi nesukladnostima i reklamacijama kupaca. Korektivne i preventivne mjere primjenjuju se na svaku utvrđenu nesukladnost koja se zatim u najkraćem mogućem roku dostavlja kupcu na uvid.

RALU Logistika pruža visoki stupanj sigurnosti da će preuzeta roba doći do krajnjeg odredišta bez utjecaja na kvalitetu proizvoda. Velike međunarodne kompanije tijekom kontrolnih revizija te provjera procedura, zapisa i dokumentacije provjeravaju RALU sustav kontrole kvalitete.

Na Vrh Print Pošalji prijatelju